O nás

Vojtěch

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. iPadům se věnoval také ve své disertační a rigorózní práci v rámci doktorského studia. Na základní škole v Bruntále působí již dvacátým rokem částečně jako učitel Informatiky a vedoucí SPC pro MP a Vady řeči. Částečně také působí na Ostravské univerzitě, na Katedře informačních a komunikačních technologií a na Slezské univerzitě v Opavě, na Ústavu speciální pedagogiky. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz. 

V roce 2019 jsem byl vybrán společností Apple k účasti v programu ADE – Apple Distinguished Educator a po absolvování stáže jsem získal oprávnění používat titul Apple Distinguished Educator. Více informací o programu získáte na adrese ade.apple.com.

 

Translate »