HP Reveal u žáků se SVP

Apliakce HP Reveal neboli také dříve Aurasma je aplikací na bázi tzv. rozšířené reality. Tuto aplikacei lze velmi dobře použít ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vzdělávaných jak v základní škole speciální, tak v základní škole běžného typu.

‎HP Reveal
‎HP Reveal
Developer: Aurasma
Price: Free

Proč?

  • snížení abstrakce u žáků,
  • rozšíření vědomostí,
  • atraktivita,
  • jednoduchost pro přípravu a pro použití.

Při práci s aplikací HP Reveal si koncový uživatel sám vytváří vlastní markery – tedy skenované objekty. V praxi to znamená, že při tvorbě těchto markerů definuje vstupní skenovaný objekt a zároveň výstupní zobrazovaný objekt. U žáků s SVP v naší škole používáme aplikaci např. při kontrole správnosti práce v Lincových Tabulkách ke čtení, nebo také k rozšiřování povědomí o obrázcích, které obsahuje žákovský slabikář. Ne vždy obrázky odpovídají skutečnosti.

Náhled klasického prostředí aplikace Fotoaparát

Náhled pracovního prostředí aplikace HP Reveal

Krátká video ukázka práce s HP Reveal

Translate »