Asistovaný přístup aneb jak zabránit rozptylování žáka

Můžeme se snažit sebevíc, ale všichni víme, že žáci, obecně, nejraději zkouší to, co je zakázané. Během práce na iPadu můžeme narazit na několik faktorů, které mohou samotný proces práce s iPadem narušovat. Nejenže se nám v takové situaci práce nedaří, ale přemíra aktivity napomínání může mít ve finále opačný efekt, než který jsme si na začátku své práce stanovili. Mezi faktory, které mohou práci s iPadem narušit, řadíme:

  • zvídavost žáků,
  • rychlejší pracovní tempo žáků,
  • nesoustředěnost na pracovní prostředí aplikace,
  • ovládání iPadu, které je nechtěné (chybné zmáčknutí home buttonu apod.),
  • záměrné narušování práce.

Všechny tyto faktory se v různé míře mohou podílet na narušení práce s iPadem, která následně ztrácí svůj význam a váhu našeho záměru.

iPad nám díky široké škále nabídky „zpřístupnění“dovolí do značné míry tyto faktory ovlivňovat. Jak? Ukážeme si. Tentokrát využijeme funkci tzv. ASISTOVANÝ PŘÍSTUP. Jednoduše lze říci, že:

  • můžeme omezit dotykovou vrstvu iPadu,
  • můžeme zakázat funkčnost některých tlačítek,
  • můžeme zakázat vypnutí aplikace, ve které žák pracuje.

Jakmile přepneme vypínač pro aktivaci Asistovaného přístupu, je zapotřebí si navolit číselný kód, kterým ovládáme funkčnost Asistovaného přístupu, především pak vypnutí/zapnutí. Jakmile máme kód nastaven, můžeme přejít do aplikace a funčnost Asistovaného přístupu vyzkoušet.

Asistovaný přístup vyvolámetak, že 3 x zmáčkneme tlačítko plochy(home button). Prstem si na ploše přímo vyznačíme oblast, kterou chceme omezit. Zvolíme SPUSTIT. V tuto chvíli máme funkčnost dané aplikace omezenou. Žák se může plně věnovat práci v ní.

Chceme-li Asistovaný přístup změnit, nebo vypnout, opět 3 x stiskneme tlačítko plochy a provedeme úpravy, nebo jej ukončíme. Více v následujícím grafickém přehledu a podrobném videu. Ve videu uvidíte funčnost Asistovaného přístupu v aplikaci Book Creator a v aplikaci Move & Match.

Translate »