Asistovaný přístup – tip č. 2

Můžeme se snažit sebevíc, ale všichni víme, že žáci, obecně, nejraději zkouší to, co je zakázané. Během práce na iPadu můžeme narazit na několik faktorů, které mohou samotný proces práce s iPadem narušovat. Nejenže se nám v takové situaci práce nedaří, ale přemíra aktivity napomínání může mít ve finále opačný efekt, než který jsme si na začátku své práce stanovili. Mezi faktory, které mohou práci s iPadem narušit, řadíme:

  • zvídavost žáků,
  • rychlejší pracovní tempo žáků,
  • nesoustředěnost na pracovní prostředí aplikace,
  • ovládání iPadu, které je nechtěné (chybné zmáčknutí home buttonu apod.),
  • záměrné narušování práce.

Všechny tyto faktory se v různé míře mohou podílet na narušení práce s iPadem, která následně ztrácí svůj význam a váhu našeho záměru.

iPad nám díky široké škále nabídky „zpřístupnění“ dovolí do značné míry tyto faktory ovlivňovat. Jak? Ukážeme si. Tentokrát využijeme funkci tzv. ASISTOVANÝ PŘÍSTUP. Jednoduše lze říci, že:

  • můžeme omezit dotykovou vrstvu iPadu,
  • můžeme zakázat funkčnost některých tlačítek,
  • můžeme zakázat vypnutí aplikace, ve které žák pracuje.

Jakmile přepneme vypínač pro aktivaci Asistovaného přístupu, je zapotřebí si navolit číselný kód, kterým ovládáme funkčnost Asistovaného přístupu, především pak vypnutí/zapnutí. Jakmile máme kód nastaven, můžeme přejít do aplikace a funčnost Asistovaného přístupu vyzkoušet.

Asistovaný přístup vyvoláme tak, že 3 x zmáčkneme tlačítko plochy (home button). Prstem si na ploše přímo vyznačíme oblast, kterou chceme omezit. Zvolíme SPUSTIT. V tuto chvíli máme funkčnost dané aplikace omezenou. Žák se může plně věnovat práci v ní.

Chceme-li Asistovaný přístup změnit, nebo vypnout, opět 3 x stiskneme tlačítko plochy a provedeme úpravy, nebo jej ukončíme. Více v následujícím grafickém přehledu a podrobném videu. Ve videu uvidíte funčnost Asistovaného přístupu v aplikaci Book Creator a v aplikaci Move & Match.

Photo 15.02.16 17 14 41

Translate »