Browsing Tag: Rozšířená realita

HP Reveal u žáků se SVP

Apliakce HP Reveal neboli také dříve Aurasma je aplikací na bázi tzv. rozšířené reality. Tuto aplikacei lze velmi dobře použít ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vzdělávaných jak v základní škole speciální, tak v základní škole…

Čti více »

Slunéčko sedmitečné

Tentokrát jsme si v hodině Věcného učení povídali o broucích, mouchách, včelách, vosách a komárech. Protože jsme si chtěli jednoho zástupce probrat detailně – jak vypadá, čím se živí, jak je velký, kde jej najdeme apod., děti se…

Čti více »

Poznáváme rozšiřenou realitu

Ve čtvrtek jsme si poprvé „osahali“ aplikaci, která umožňuje vnímat reálné objekty světa doplněný o počítačem vytvořené objekty. Hezky to ve svém článku na i-sen.cz popisuje pan Bohuslav Hora – Co jsme vyzkoušeli a zažili s rozšířenou realitou….

Čti více »
Translate »