Tag Archives: Move and Match

Jarní kytičky

Úspěšně jsme probrali učivo: stavba těla rostlin. Abychom si ověřili znalosti našich žáků, připravili jsme pro ně výuku s přesahem i do jiných předmětů. Pracovali jsme s výtvarnými pomůckami, keramickou tabulí, fixy a iPady.

Přiřazujeme

V předmětu Společenská výchova žáci pracovali s iPady a přiřazovali správné názvy k jednotlivých částem lidského těla a k obrázkům nejdůležitějších lidským orgánů. Tvorba jednoho listu v Move and Match trvá asi 5 minut. Žáci skládali nejprve sami, následně podle diktátu.

Move and Match – iTunes U kurz

iTunes U kurz o tom, jak se naučit efektivně používat aplikaci Move and Match si nyní můžete stáhnout do svého iPadu. Stačí zadat enroll kód kurzu HZN-C8R-ELA a iTunes U kurz budete mít k dispozici ve svém iPadu na stálo a můžete se k němu kdykoliv vracet.

Tvorba výukových pracovních listů od: Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 (https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/HZN-C8R-ELA)

 

 

Move and Match – čtení + opis

Tentokrát jsme využili aplikaci Move and Match, která nabízí perfektní práci s již vyhotovenými pracovními listy (ke stažení zde). Pracovní listy jsme si stáhli z webové stránky, to už umíme sami, otevřeli v aplikaci a pracovali. Přiřazovali jsme jednoduchá jednoslabičná, dvojslabičná a trojslabičná slova k obrázkům. Takto správně přiřazená slova (po kontrole) jsme pak opisovali do sešitu, kde procvičujeme hůlkové psaní velkým písmem. Na závěr jsme si k opsaným slovům namalovali i jejich grafický význam…

Den Země

V pátek 25. dubna jsme se i my přidali, v rámci svých možností, k činnostem spojených s Dnem Země, který byl v naší škole tentokrát zaměřen na téma ŽIVOT VYDRY ŘÍČNÍ, a který jsme si trochu upravili. Nejprve jsme si povídali o výskytu vydry v naší republice, jak se vydra rozmnožuje a kde se vyskytuje. Pastelkami jsme si vymalovali předkreslený obrázek našeho Vydrýska, který jsme si dali na nástěnku.

Geometrie s Move and Match

Již delší dobu se v počtech věnujeme geometrii. Žáci, kterých se učivo týká, se postupně seznamovali s pojmy kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník, válec, koule, krychle…, ale také přímá čára, úsečke nebo křivá čára. Při probírání učiva se nám osvědčila kombinace klasických učebních materiálů a pomůcek, ale také iPadu a aplikace Move and Match.

Žijeme olympiádou

Dnes jsme si pro žáky připravili olympijské dopoledne, protože i my sledujeme zimní olympijské hry v Soči a věrně fandíme, zejména snowboardistům a hokejistům. Nejprve jsme si popovídali o historii olympijských her, řekli si jejich nejdůležitější znaky a seznámili se s jednotlivými disciplínami, ve kterých se na zimních olympijských hrách soutěží o medaile.

Pracujeme v Move and Match

Dnes jsme se seznámili s PERFEKTNÍ aplikací Move and Match. O aplikaci jsme se dočetli v článku Petry Boháčkové. Aplikace disponuje dvěma uživatelskými módy, přičemž v módu MAKE uživatel vytváří pracovní list a v módu USE s vytvořeným pracovním listem pracuje. Move and Match funguje na vytváření barevných oken, ve kterých může být obsažen tvar, text či obrázek.

Translate »