Home » Zpřístupnění

Omezení aplikací – tip č. 1

Možná řada z nás ani netuší, jak silný nástroj iPad představuje. Díky svému rozsáhlému portfoliu zpřístupnění, omezení a přizpůsobení je právě o krok vpřed před ostatními platformami operačních systému bez ohledu na to, abychom museli instalovat aplikaci třetí…

Čti více »

iPad jako nástroj kompenzace učebních materiálů v základní škole speciální?

Co je vhodnější pro naše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska ICT, chceme-li si vykompenzovat výukový materiál? Co je nej, když chceme žákům výuku udělat lepší? Využít počítač, notebook nebo tablet? Otázka, kterou si klade při vyučování…

Čti více »

Dějová posloupnost

Včera jsme se ve vyučování zaměřili na opakování časové posloupnosti. Vzali jsme si tentokrát na pomoc pohádku nazvanou Zvířátka pod hříbkem, tu jsme si přečetli a převyprávěli. Potom jsme si začali s příběhem hrát: nejprve jsme se jej…

Čti více »

Taková jiná řečová výchova…

Původně jsem měl záměr, že si jeden po druhém popovídáme o tom, co nás baví a co rádi děláme. Jakmile ale první řekl, co rád dělá, když přijde domů, už jsme tohle téma neopustili. Ne proto, že by…

Čti více »

Green Screen by Do Ink – integrovaný systém

V době jarních prázdnin, kdy se většina pedagogů snaží načerpat nových sil, poctili naší třídu svou návštěvou tři speciální pedagogové ze Základní školy a Praktické školy, Slezského odboje 5, Opava. Na práci s iPady je nejkrásnější, můžeme-li ji s…

Čti více »

Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se i letos zapojila do projektu „Sněhuláci pro Afriku“. Cílem této celorepublikové akce je postavit nebo vyrobit v určený den co nejvíce sněhuláků z různých materiálů a vybrat za každého sněhuláka malý finanční obnos, který přispěje…

Čti více »

Můj den – TimeLine

V hodinách věcného učení (vzd. oblast Člověk a příroda) jsme vyzkoušeli novou aplikaci Timeline. Smyslem bylo vytvoření představy o tom, co je časová osa, co všechno se dá pomocí časové osy vyjádřit a kde všude se můžeme s…

Čti více »

Sociálně patologické jevy

Tento týden jsme v hodinách Zdravotní výchovy shrnuli několik témat sociálně patologických jevů. Tematicky jsme tak navázali na divadelní představení pražských herců věnované slušnému chování neboli etiketě. Představení nazvané „Trapas nepřežiju“ se žákům moc líbilo a my jsme se…

Čti více »

Integrovaný systém našeho města

Hodiny předmětu Zdravotní výchova zařazené do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví nemají oporu v tištěných výukových materiálech určených pro speciální školství, a tak jsou většinou vyplněny povídáním o tématech, která se vztahují k ochraně zdraví a prevenci rizikových…

Čti více »

JigSaw Box – chceš puzzle? Zařiď si to…

Po čase jsme opět využili parádní aplikaci JigSaw Box. Aplikace je vyjímečná v tom, že dovoluje uživateli skládat puzzle z mnoha nativních obrázků, ale především vytvořit si puzzle VLASTNÍ. Po krátké osvěžující instruktáži dostali žáci možnost vytvořit si…

Čti více »

Dejvidovo kolečko

Dejvidovo kolečko aneb jedna vyučovací hodina čtení a psaní našeho Davida. Hodina čtení doplněná o skládání slov z metody globálního čtení, opis čtených slov, jejich následné grafické znázornění a v posledním kroku spojování vlastních, namalovaných obrázků k opsaným…

Čti více »

Přiřazujeme

V předmětu Společenská výchova žáci pracovali s iPady a přiřazovali správné názvy k jednotlivých částem lidského těla a k obrázkům nejdůležitějších lidským orgánů. Tvorba jednoho listu v Move and Match trvá asi 5 minut. Žáci skládali nejprve sami,…

Čti více »

Dopis Ježíškovi

Tentokrát jsme se v hodině psaní věnovali dopisu pro Ježíška. Všichni žáci se těší na letošní Vánoce. Každý má nějaké přání, co by chtěl najít pod vánočním stromečkem. Použili jsme iPady, aplikace Primary Writer a Hello Color Pencil.

Čti více »

Book Creator – kouzlíme s alfa kanálem

V aplikaci Book Creator lze tvořit krásné knihy s krásnými obrázky. Většinou vkládáme obrázky, které již nepotřebují další úpravy. Někdy se však stane, že bychom potřebovali obrázek, který je z části průhledný, nebo má průhledné pozadí apod. Něco…

Čti více »

Jak jsme se spolu zase učili a stvořili Adventní kalendář

Vzpomínáte? My jsme vám slibovali, že naše spolupráce nekončí. Takže jsme tu zase. A tentokrát, v předvánočním čase, s něčím, co vám pomůže ten čas, co zbývá do rozdávání dárku, zábavněji přežít. Třída 5.B ze ZŠ Dr. E. Beneše…

Čti více »
Translate »