Seesaw – vkládání interaktivního obsahu

Seesaw je hlavně o uploudování (nahrávání) sdíleného obsahu (není podmínkou) žákům své třídy, který mohou kontrolovat i jejich rodiče. Uploud interaktivního obsahu si nyní popíšeme.

Veškerý obsah – tlačítko +. K dispozici máme nabídku šesti položek. Stačí klepnout, kterou chceme. My si ukážeme vložení nové fotografie.

Photo 02.04.16 23 29 51

 

Jakmile odklepnu, aktivuje se fotoaparát aplikace Seesaw. Od běžného se liší zelenými ikonami fotoaparátu. Jakmile vyfotíme, můžeme pořízenou fotografii editovat:

  • otočení směru
  • audio záznam
  • kresba
  • text

Photo 02.04.16 23 31 47

 

Do fotografie kreslíme, přidáváme vlastní audio komentář apod. Jakmile jsem ve fázi, kterou potřebujeme pro své žáky, vpravo odklepneme zelenou fajfku.

Photo 02.04.16 23 21 17

Naní finální fáze:

  • vybereme, komu chceme fotku přidat – můžeme celé třídě EVERYONE nebo jednotlivci
  • vybereme předmět, do kterého fotka patří tématicky

Photo 02.04.16 23 32 45

 

Jakmile odklepneme zelenou fajfku, fotka se zobrazí na hlavní obsahové stránce. Vidíme komu jsme ji přidělili a štítek pod fotkou: ZELENÉ PSANÍ znamená, v jakém předmětu se nachází.Photo 02.04.16 23 28 44

Translate »