Seesaw – zřízení účtu

 

PEDAGOG – PŘIHLÁŠENÍ

Úvodní obrazovka aplikace Seesaw. Nabízí možnost UČITEL, ŽÁK, RODIČE (drobné malé modré písmo, protože rodiče si musí stáhnout samostatnou aplikaci).Photo 02.04.16 10 20 49

 

Aplikace Seesaw nabízí dvojí možnost přihlášení:

  • přihlášení prostřednictvím samostatné nové registrace a vytvoření účtu
  • přihlášení pomocí účtu Google+

Photo 02.04.16 10 21 27

 

Pokud si zvolíme registraci nového uživatele a nového účtu, vyplníme jméno, příjmení, email a heslo a účet je hotov.Photo 02.04.16 10 21 35

Pokud volíme SIGN IN, pak se už jen hlásíme mailem a heslem, které jsme si v předchozím kroku nastavili.Photo 02.04.16 10 21 30

 

Pokud zvolíme přihlášení prostřednictvím účtu Google+, pak se hlásíme patřičným gmailovým účtem a heslem, které k němu máme přiřazeno.

Photo 02.04.16 10 21 39

Photo 02.04.16 10 21 56

 

ŽÁK – PŘIHLÁŠENÍ

Pokud chceme do třídy přihlásit žáky, činíme tak tehdy, chceme-li žáky zapojit aktivně do přidávání obsahu, plnění úkolů a čtení zpětné vatby pedagoga. V takovém případě je nejvhodnější skenovat QR kód, který najde pedagog ve svém mailu, který zadal při přihlášení.

Photo 02.04.16 10 21 22

 

RODIČE – PŘIHLÁŠENÍ

V prvním kroku budou rodiče odkázání do Appstore, kde je zapotřebí stáhnout aplikaci Seesaw pro rodiče – Seesaw Parent.

Photo 02.04.16 10 21 07

 

Jakmile rodiče spustí Seesaw Parent, musí projít stejným procesem jako pedagog. Zřídit účet nebo se přihlásit pomocí Google+ účtu.Photo 02.04.16 21 02 23

 

Po úspěšném přihlášení je zapotřebí nastavit vazbu na vybraného žáka z vybrané třídy. Jak jsme uvedli výše, pedagog na zaregistrovaný mail obdrží QR kód pro svou třídu. Ten si rodiče naskenují a v dalším kroku vyberou své dítě.Photo 02.04.16 21 04 57

Photo 02.04.16 21 05 09

 

Jakmile vyberou rodiče své dítě, aplikace se zeptá, zda se skutečně jedná jejich dítě. Rodiče musí volbu potvrdit REQUEST ACCESS. Tímto docílo odeslání žádosti na pedagogův iPad. Pedagog musí žádost schválit.Photo 02.04.16 21 05 16

 

U žádosti se PEDAGOGOVI objeví ČERVENÁ ANOTACE.Photo 02.04.16 21 05 52

 

Pokud se jedná o správnou žádost, pedagog potrdí APPROVE.Photo 02.04.16 21 10 45

 

PÁROVÁNÍ bude potvrzeno.Photo 02.04.16 21 10 48

 

V tuto chvíli je provedeno spárování RODIČE – ŽÁK a rodiče mají přístup k veškerému interaktivnímu obsahu, který je u jejich dítěte k dispozici.Photo 02.04.16 21 11 02

 

ZÁVĚREČNÉ OBRAZOVKY PEDAGOG – RODIČE

Photo 02.04.16 21 58 08

 

Translate »