Apple TV v ZŠ speciální

Na svých seminářích a workshopech často dostáváme různé otázky na využítí iPadu, portfolio aplikací, na přístup žáků k samotnému tabletu, na to, jak výrazně se změnil vyučovací systém apod. Nejčastěji však dostávám otázku: „Apple TV – využijete ji vůbec? Není to zbytečnost? A jak je to při práci s interaktivní tabulí?“ V následujícím příspěvku se pokusím popsat, proč si Apple TV do výuky pořídit, máme-li k dispozici pro výuku alespoň jeden iPad.

Apple TV ve výuce vidíme jako přínosnou. Každý pedagog, bez rozdílu aprobace, se snaží dát svým žákům co nejvíce svého pedagogického umění a hlavně dostat do jejich povědomí co nejvíce informací z učiva, které jim v danou chvíli předkládá. V základní škole speciální tomu není jinak. Byť je naše výuka svým způsobem obsahově a vědomostně limitována, není již limitována tím, jakým způsobem učivo našim žákům zprostředkujeme.

Apple TV “stačí připojit, a máte před sebou tolik filmů, sportu a hudby, kolik chcete. A prostřednictvím AirPlay můžete na svojí HD televizi promítat všechno, co máte na iOS zařízení nebo Macu.” (http://www.apple.com/cz/appletv/what-is/). Zjednodušeně můžeme říct, že zařízení Apple TV nám umožňuje promítat – tvz. zrcadlit – obraz našeho iPadu kamkoliv jinam: na zed, na plátno, na tabuli apod. Stačí mít Apple TV propojenou k dataprojektoru. Propojení dosáhneme prostřednictvím HDMI kabelu – “je zkratka anglického označení High-Definition Multi-media Interface nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu,” (https://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface), pro které je rozhraní Apple TV primárně uzpůsobeno. Ale vzhledem k tomu, že velké množství projektorů ve školách HDMI rozhraním nedisponuje, je k dispozci alternativa rozhraní VGA – “je počítačový standard pro počítačovou zobrazovací techniku, vydaný roku 1987 společností IBM (https://cs.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array) za předpokladu dokoupení dalšího příslušentví v podobě HDMI to VGA redukce. Zrcadlení probíhá díky funkci Airplay pomocí zrcadlení přes AirPlay “můžete na svou HD televizi přenést obrazovku vašeho iPadu, iPhonu, iPodu touch nebo Macu. Takže se na velké obrazovce zobrazují všechna klepnutí, přejíždění, rozevírání prstů a přehrávané klipy.” (http://www.apple.com/cz/appletv/what-is/)

Schéma zapojení Apple TV s HDMI Schéma zapoojení Apple TV s VGA  

Když jsme v naší třídě začali pozvolna zavádět iPady do výuky, bylo to zpočátku velmi jednoduché. Velmi jednoduché z pohledu funkčnosti. iPad byl jeden. Proto jej ovládal žák, který jeho obsluhu pochopil nejrychleji. S přibývajícím počtem iPadů a rozšiřujícímu se portfoliu aplikací – volně přeloženo “kratší forma aplikačního programu. Aplikační program je program navržen tak, aby vykonávat určité funkce přímo pro uživatele, nebo v některých případech, pro jiné aplikace programu,” (http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/application) které jsme ve výuce chtěli používat, vyskytla se poptávka jak co nejrychleji, hromadně a co nejlépe vysvětlit pracovní prostředí nové aplikace. Ano. Prostřednictvím Apple TV. Přínos Apple TV v základní škole speciální shledáváme zejména v těchto rovinách:

 1. Prezentace pracovního prostředí nové aplikace
 2. Zvyšování kvality komunikativních dovedností
 3. Klíčové kompetence
 4. Prezentace svých vlastních výstupů vytvořených v iPadu
 5. Rychlý meotar a rychlý snímač obrazu
 6. Práce s aplikacemi na keramické tabuli
 7. Pomůcka pro demonstraci ovládání iPadu
 8. Prohlížení webu www.ipadvevyuce.cz na třídních schůzkách, setkání s rodiči…
 9. Multimediální přehrávač
 1. Prezentace pracovního prostředí nové aplikace – nejsilnější argument, proč si Apple TV pořídit. Promítnutí pracovního prostředí aplikace na tabuli nebo plátno je to nejlepší, co můžu při seznamování se s novou aplikací udělat. Pokud promítneme pracovní prostředí apliace na tabuli, nejen že žák vidí, co ukazujeme, ale vše si hned může sám vyzkoušet. Pokud se jedná o aplikace, které jsou závislé na plnění obsahu svým uživatelem – Book Creator, Popplet, Timeline RWT, Piccollage apod., je Apple TV nepostradatelná. Během seznamování se s pracovním prostředím nové aplikace Individuální forma výuky “každý student má svého učitele” (http://www.infogram.cz/article.do?articleId=1313) přechází ve fornátlní výuku “způsob vyučování, v němž učitel pracuje hromadně se všemi žáky ve třídě jednou společnou formou, se stejným obsahem činnosti” (http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/F/Frontalni_vyuka) tak, jak ji známe z běžného typu základní školy a perfektně to funguje.
 2. Zvyšování kvality komunikativních dovedností – jedním z cílů RVP ZŠS je vést žáky k účínné a všestrané komunikaci – “usnadnit verbální popřípadě neverbální dorozumívání s okolím využíváním všech dostupných systémů a forem komunikace – např. počítačů, systémů augmentativní a alternativní komunikace”. (citace RVP zšs) O to se snažíme a k tomu nám iPad a Apple TV dopomáhají. Pro žáka je velkou motivací povídat o tom, co vidí na svém iPadu a co součaně vidí žáci ve třídě. Svým vystoupením před třídou a svým snažením sdělit informace do davu učíme žáky “schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých” (citace rvp). Můžeme tedy říci, že iPad spolu s Apple TV nám částečně napomáhá v určitých směrech a situacích plnit některé vzdělávácí cíle RVP zšs. Popsat, co mám nejraději, oblíbenou pohádku, filmového hrdinu. Ale jinak, než jsme zvyklí. Ne v lavici… Perfektní pomůcka k odstranění studu, zvyšování komunikativních dovedností, to, že jsme v ZŠ speciální neznamená, že si budeme povídat jen v lavici a o obrázku (nadsázka). Pojďme a prezentujme svou práci. Každý z žáků je jiný, osobitý, individualita sama.
 3. Klíčové kompetence – iPad je jedním z prostředků, kterým úspěšně dosahujeme plnění určitých kličových kompetencí. Možnost zaznamenání kresby, fotky, videa, vytvoření vlastního elektronického materiálu, umožňuje žákům a pedagogům kdykoliv se k dané situaci vrátit a rozebrat ji.
 4. Prezentace svých vlastních výstupů vytvořených v iPadu – pracujeme s aplikacemi napříč portfoliem v Appstore. Pracujeme i s aplikacemi, které nejsou určeny přímo pro základní školu našeho typu. O to víc nás těší, když vidíme, jak se žáci umí s ovládáním poprat. Nejčastěji prezetujeme výstupy z aplikací Piccollage, Book Creator, Timeline RWT, Popplet myšlenková mapa, Greenscreen by Do Ink apod. Ale i s kancelářské aplikace Pages, kde jsme si vytvořili PFko, Kalendář. Každý měl na výstupech svůj podíl a ten si také odprezentoval. Nebojíme se experimentovat…
 5. Rychlý meotar a rychlý snímač obrazu – meotary “neboli zpětná promítačka, je jednoduchý analogový projektor, který slouží k promítaní materiálu na zeď nebo promítací plátno (https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpětný_projektor) jsme měli v naší škole také. Ale s přibývajícím časem se i na nich podepsalo stáří a dosloužily. iPad díky Apple TV a Airplay tyto přístroje skvěle zastoupí a nahradí. Pokud je zapotřebí něco rychle ukázat, vyzdvihnout detail práce žáka, ukázat cokoliv mimo třídu apod., zapnu aplikaci Fotoaparát a promítám „live“ přímo na tabuli. Ano, je zapotřebí mít přichystaný dataprojektor.
 6. Práce s aplikacemi na keramické tabuli – mnoho škol je vybaveno tzv. interaktivními tabulemi – “velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku (LCD, LED, plasma) s dotykovým senzorem.” (https://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivn%C3%AD_tabule) Mnoho škol, kde se takové tabule vyskytují, jsou vybaveny i notebookem či stolním PC právě pro možnost vzájemného propojení a správné interakce. Bohužel takové tabule budou v případě promítání iPadu sloužit čistě jako promítací „mrtvé“ plátno. Některé školy vybavují třídy keramickými tabulemi – “tabule jsou magnetické, popisovatelné, za sucha stíratelné. Jsou vybaveny rámem z eloxonaného hliníku s šedými plastovými rohy. Tabule Softline je možné upevnit na stěnu horizontálně i vertikálně.” (http://www.tabule.eu/keramicke-tabule-softline) Tohle je řešení pro nás, kdo pracujeme s iPady a Apple TV. Existují aplikace, zejména na vyvozování psaní, aplikace časové osy, ale i jiné, které jsou pro promítání na tabuli a psaní fixem přímo určeny (v dalším díle) a jdou krásně využít i v základní škole speciální. V takovém případě máme plnohodnotnou učební pomůcku. Nachystám si lekci, promítnu a žáci pracují. Jak na tabuli, tak v iPadu.
 7. Pomůcka pro demonstraci ovládání iPadu – možnost zrcadlení iPadu na další plochu je výbornou funkcí. Jak jsem uvedl výše, pokud máme k dispozici wifi připojení, máme k dispozici flexibilní pomůcku. Pokud wifi nemáme, můžeme iPad k Apple TV připojit „na pevno“ kabelem. Záleží pouze na tom, jakou redukci z iPadu si pořídíme: HDMI, nebo VGA. Tímto způsobem ale ztratíme naši flexibilitu, nicméně zrcadlení iPadu zůstane zachováno.
 8. Prohlížení webu www.ipadvevyuce.cz na třídních schůzkách, setkání s rodiči… – zde nám Apple TV slouží k tomu, abychom si v co největším možném formátu a především společně prohlédli naše nové výstupy na projektovém webu, ukázali práci našich žáků apod.
 9. Multimediální přehrávač – přehrávání filmů, písní, prezentace fotografií. Pokud máme vše v iPadu, velmi rychlá volba.

Vlastní Apple TV nebo společná?

Pokud máte k dispozici pro svou výuku iPad, byť jen jeden kus, máte velmi slušný základ pro interaktivní výuku. Záměrně píšu interaktivní výuku, protože se domnívám, že iPad ve spojení s Apple TV může vaši výuku učinit interaktivní. Proto je výhodné mít k dispozici Apple TV. Vlastní Apple TV. Píšu VLASTNÍ, a to proto, mám-li svou vlastní, nemusím čekat, až mi ji kolega vrátí. Je jedno, jestli bude školní s inventárním číslem nebo soukromá, ale vlastní z pohledu uživatelského.  Teď chci promítat, tak teď si ji zapnu. iPad disponuje funkcí Airplay. Pokud mám Apple TV a dataprojektor, pak to, co vidím na iPadu, vidím i na tabuli, na zdi, na plátně. Kdekoliv, kde propojím Apple TV s dataprojektorem. Pokud mám k dispozici wifi připojení, mám v tu chvíli velmi kvalitní promítací nástroj, se kterým se mohu libovolně pohybovat po třídě. To bylo doposud nemyslitelné. Jen si vzpomeňme, jak jsme si propojovali, a mnozí z nás stále propojují, notebooky nebo PC s dataprojektorem a stále jsme museli pevně sedět nebo stát u těchto zařízení.

Díky iPadu a Apple TV je tato bariéra odstraněna. To ale neznamená, že to všem z nás musí vyhovovat. Ale nám to takto vyhovuje.

Apple TV si můžete zapojit dvěma způsoby tak, aby byl iPad flexibilní. Byla zachována funkčnost bezdrátového zrcadlení…

„Bezdrátové připojení iPadu k projektoru je bezesporu jednou z hlavních výhod. Co k tomu ale všechno potřebujete?“ Kompletní návod pro propojení i s detailním popisem naleznete v článku Libora Klubala – Použití Apple TV ve třídě na webu www.ipadvetride.cz.

Další článek o využití mobilních dotykových zařízení společnosti Apple a jejich příslušenství přineseme v lednu 2016.

redakce www.iPadvevyuce.cz

Apple TV

 

Apple TV-2

 

Translate »