Green Screen by Do Ink – integrovaný systém

V době jarních prázdnin, kdy se většina pedagogů snaží načerpat nových sil, poctili naší třídu svou návštěvou tři speciální pedagogové ze Základní školy a Praktické školy, Slezského odboje 5, Opava. Na práci s iPady je nejkrásnější, můžeme-li ji s někým dál sdílet a můžeme-li ji někomu ukázat, nejlépe osobně a formou náslechové, hospitační hodiny.

Žáci se již delší dobu s p.uč. Veronikou věnovali integrovanému systému. Povídali si o jeho důležitosti pro lidi, o důležitých činnostech, kterým se integrovaný systém věnuje a které zastává. Zopakovali si také všechna důležitá telefonní čísla. Veškeré učivo se snažili probrat nastíněnými situacemi, které se stávají během všedních dnů a které mohou kdykoliv nastat.

Povídali jsme si, malovali barvami, skenovali obrázky, psali jednoduché věty, natáčeli se na kameru v iPadu, popisovali jsme, co jsme neviděli…, vytvořili s p.uč. knihu (jako bonus).

 

Nakonec jsme společně prověřili znalosti našich žáků v aplikaci Green Screen by Do Ink.

Translate »