Kalendář

Dnes jsme dokončili tvorbu společného kalendáře, který postupně vznikal 14 dnů. Kalendář jsme tvořili v aplikaci Pages. O tom, jak jsme se s aplikací seznámili jsme vám již psali v jednom z minulých článků.Při tvorbě kalendáře jsme velmi pečlivě zvažovali, jakou aplikaci pro něj použít, jelikož Pages nejsou klasickou „vzdělávací“ aplikací, ale aplikací pro tvorbu jednoduchých dokumentů různého typu. 

Ale i přesto jsme se rozhodli, že kalendář vytvoříme přece jen v Pages, protože jsme našli vhodnou šablonu, která se stala mustrem pro jednotlivé měsíce našeho kalendáře. Kladli jsme velký důraz na to, aby se žáci snažili o samostatnou práci s iPadem nejen v aplikaci Pages, ale i v aplikaci Fotoaparát a Color Pencil, protože sem tam bylo potřeba něco vyfotit nebo dokonce namalovat a následně vložit do Pages. Co je zapotřebí zdůraznit – nedělali jsme žádné textové ani grafické korektury. Kalendář je v podobě, jak jej žáci sami vytvořili.

Při tvorbě a následné prezentaci kalendáře si žáci nejen výborně fixovali mezipředmětové vztahy – seznámení se s prací v aplikaci, vyprávění dle obrázků, rozvoj slovní zásoby, ale především si upevňovali klíčové kompetence, především kompetence k učení, kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní.

Dost slov. Vše podstatné uvidíte na videu – kalendář:vznik, kalendář:prezentace a kalendář:zpětná vazba. Sami posuďte, jak se nám povedl…

Kalendář ke stažení zde: (počet stažení)

    

Video vznik kalendáře

Video prezentace kalendáře na Apple Tv

Video zpětná vazba

Fotografie

Translate »