Psaní na iPadu – přepis do sešitu

Na iPadu lze psát mnoha způsoby. Můžeme si stáhnout řadu aplikací z AppStoru, které jsou intuitivní a provedou nás kompletní průpravou před samotným nácvikem psaní jednotlivých písmen – hůlkových, psacích, nebo čísel, až k samotné fixaci těchto tvarů, ale také můžeme využívat nativní aplikace, např. Poznámky, které jsou v každém iPadu již předinstalovány.

Žáci si napsali adresu bydliště v aplikaci poznámky hůlkovou formou. Kdo nevěděl, mohl využít žákovskou knížku jako vzor (tu nakonec použili všichni). Jakmile byla adresa napsána, proběhla kontrola. Pak si žáci vzali sešit a adresu přepsali perem do psacího sešitu. Tohoto psaní se zúčastnili jen ti žáci, kteří samostatně zvládnou manipulaci s perem a ti, kteří se učili, dle ŠVP, psaní adresy bydliště.

Translate »