Ten dělá to a ten zas tohle

Taková jedna běžná hodina u nás v základní škole speciální. Hodina čtení, ve které se každý z žáků snaží splnit správně přidělenou práci. Martinové a Dan měli za úkol skládání víceslabičných slov, přičemž používali slova z učební pomůcky První čtení (čtení za využití globální metody), které obsahuje širokou škálu slov. Skládali slabiky v slova. Následně si složená slova opisovali do sešitu pro hůlkové psaní a ke slovům namalovali jejich grafickou podobu.

David taktéž skládal slova, ale s využitím iPadu a aplikace Little Speller. Obrázek, který si pak vybral (jablko) si za pomocí aplikace Color Pencil vymaloval, také na iPadu.

Tomáš doháněl s p.uč. Verčou, díky absenci, malování obrázku v aplikaci Color Pencil pro naši knihu Staré pověsti české, která v těchto dnech vzniká.

 

Translate »