Umělá inteligence ve výuce

Naše okolí je doslova zaplaveno informacemi o možnostech využití Umělé inteligence (Aritifical Intelligence = AI). Autoři se předhání, kdo z nich přinese nejnovější informaci o tom či tom, o způsobu využití, o vhodnosti využití apod. Ano, také zkouším, nicméně zůstávám opatrný (byť se mi některá využití líbí) a stále trochu skeptický.

Přesto jsem však, velmi okrajově, vyzkoušel s žáky webovou aplikaci (stránku), která na tomto principu pracuje. Její pracovní prostředí zdá se být velmi jednoduché a přívětivé. Největší důležitost spočívá ve správně zadaném úkolu, který se skládá z návrhu kresby a formulace doprovodného slovního popisu. Na základě tohoto pak AI generuje výsledný obrázek. No a právě vhodnost onoho slovního popisu má na celou věc největší vliv. Ostatně – vyzkoušejte sami – https://scribblediffusion.com/

Naše zadání – jednoduchá kresba květináče a dvou listů. Do upřesnění jsme s žáky pomocí textu zadali „rostlina s 5 zelenými listy“ a čekali jsme, jaký bude výsledek (to byla kontrola práce). Nejprve jsem však žákům zadal úkol, který spočíval v dokreslení květiny, která je v 6. třídě na parapetu – domalujte ji tak, aby měla 5 listů (ne každý mé zadání respektoval – o tom proč a jak jsme se následně pobavili) a dotvořila co nejreálnější podobu, kterou by mohla mít.

Translate »