Jak na časovou osu?

Tentokrát jsme se s žáky osmého ročníků věnovali práci s aplikací RWT Timeline. Tato výborná aplikace pro tvorbu časové osy disponuje velmi jednoduchým pracovním prostředím, což oceníme jak při práci s žáky na nižším stupni, tak při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Výsledné znázornění časové osy je graficky na pěkné úrovni – čisté, přehledné, lehce editovatelné. Časovou osu, kterou si v závěru práce uložíme formou obrázku .jpg se uloží ve dvou vydáních – časová osa a seznam slov, která jsem použili.

Tuto aplikaci jsme použili v rámci naplňování očekávaného výstupu práce s informacemi – vyhledávání a zpracováni, kdy jsem zvolil téma časová osa – co je to, specifika tvorby, pochopení sledu událostí a závislosti apod.

Následnou tvorbu jsme praktikovali na iPadech v aplikaci RWT Timeline.

Protože žáci jednotlivé položky své časové osy doplňovali také o obrázky, jako vždy jsme se snažili v plné míře využít www.pixabay.com.

Translate »