Staré pověsti české – naše první e-kniha – DÁREK KE ŠTĚDRÉMU DNI

Představujeme náš doposud největší počin na iPadech v rámci výuky. Naši první e-knihu, která postupně vznikala v hodinách čtení, psaní, pracovní výchovy a především společenské výchovy, z jejichž osnov jsme při tvorbě knihy vycházeli. Vzdělávací oblast Člověk a společnost, do které spadá právě společenská výchova, je členěna do 4 tématických okruhů: historie našeho národa, člověk ve společnosti, poznatky o společnosti a péče o občana.

A právě tématická oblast historie našeho národa obsahuje učivo z naší historie, kam bezesporu Staré pověsti české patří. Proto jsme se rozhodli, že si s žáky vyrobíme své vlastní novodobé, moderní, Staré pověsti české, a když se už pro něco rozhodneme, dokončíme to.

V hodinách společenské výchovy jsme se koukali na krátká videa, protože co oko vidí, mozek nejvíc pobere, v hodinách čtení si o pověstech četli, v hodinách psaní věnovali pokaždé pár minut k napsání pár řádků do naší knihy, v hodinách pracovní výchovy jsme tu a tam namalovali část pověsti. V řečové výchově jsme si naše vlastní texty nadabovali.

Kniha je celá bez retuše pedagogů. Tak, jak ji žáci stvořili, tak jsme ji nechali. Pouze obsah knihy jsme upravili pro lepší orientaci. Nic víc.

Pracovali jsme s aplikací BookCreator, se kterou jsme se oba seznámili na kurzu Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením ve speciální základní škole Poděbrady pod záštitou komunity i-sen. Obrázky jsme malovali již tradičně v aplikaci ColorPencil, měnili nástroje – pera, pestelky, fixy -, text dabovali přímo v BookCreatoru.

Celou, téměř šestitýdenní, práci hodnotím velmi kladně. Za celou dobu nenastal jediný problém s iPadem, žáci skvěle pracovali,vše bylo krásně synchonizované, zálohované. Nám i žákům to přineslo mnoho nových poznání, žáci, kteří se styděli mluvit, se už nestydí, ti, co nemluvili, nebo mluvili málo, dnes hezky povídají, jeden druhému se naučili pomáhat, když nevěděli, neptali se nás, ale ptali se sami sebe. Neumíš psát? Nevadí, máš iPad a ten má klávesnici, tak to prostě vyťukej. A to nejdůležitějšížáci v základní škole speciální si přesně pamatují názvy pověstí, a , co je jejich obsahem a dokáží svůj příběh povědět i dál… A to je smyslem projektu iPadvevyuce.cz. A jako učitelé jsme rádi, že můžeme říct: „Jsme na ty naše děcka pyšní.“

Video, jak kniha vznikala

Video čtení knihy, pro toho, kdo nemá iPad

Soubor Staré pověsti české.epub ke stažení pro iPad

  

Počet stažení

 

Fotogalerie

Translate »