Povolání v myšlenkách

V hodině výpočetní techniky jsme si s žáky devátých ročníků povídali o povolání, vyhledávali jsme si informace na wikipedii o jednotlivých povoláních podle toho, kdo by čím chtěl být. U každého povolání jsme se vždy snažili najít nejdůležitější informace o tom, jaké je zapotřebí vzdělání, jaké jsou zapotřebí pracovní pomůcky a nástroje, co je výstupem daného povolání apod. Na závěr jsme se pokusili vytvořit myšlenkové mapy v aplikaci Popplet.

Přestože seznámení se s pracovním prostředím aplikace nepředcházela žádná speciální příprava, žáci byli s aplikací seznámení přímo během hodiny, tvorbu vlastní myšlenkové mapy zvládli na výbornou.

‎Popplet
‎Popplet
Developer: Notion
Price: 2,99 €

Translate »