Animujeme v iPadu

Aplikace Keynote dostala grandiózní update. Pokud jsme se doteď bavili o tom, že díky Keynote můžeme vytvářet prezentace s prvky animace a vizualizace, pak nyní můžeme s klidným svědomím říkat, že v Keynote můžeme animace VYTVÁŘET. A to přímo na iPadu. Nepotřebujeme počítač, program pro animování a co už vůbec ne – žádné animační znalosti a dovednosti. Prostě si jen vybereme AKCI a nastavíme její ČAS, OPAKOVÁNÍ, POČET (nejčastěji se jedná o stupně) ZRYCHLENÍ.

Pokud má daný obrázek nebo TVAR, kterých aplikace nabízí bezpočet, obsahovat více AKCÍ, pak je zapotřebí ještě nastavit jejich POŘADÍ. To proto, aby se kola auta nezačala točit dříve, než se auto rozjede 🙂 Nejkrásnější na tom všem je, že vyučující ani žák nemusí disponovat žádnými IT dovednostmi a znalostmi tak, jak je to (nebo bylo) zapotřebí u různých programů na PC. Jediné, co je zapotřebí, je vlastní představa a fantazie. A to nám jde 🙂 

AKCÍ je celkem 10 a nyní si je všechny představíme FORMOU VIDEA (pro plné rozlišení)

NEPRŮHLEDNOST – způsobí pozvolné vyblednutí objektu.

OTÁČENÍ – umožňuje rotaci kolem své osy. Je zapotřebí mít trochu představivosti a tvořivosti, abyste dosáhli kýženého efektu, ale jedná se o vizi, ne o technické znalosti.

VYTVOŘENÍ DRÁHY – můžete uvést objekt do pohybu po vámi stanovené dráze. POZOR – už se nejedná pouze o kouzelný diagonální přesun z bodu A do bodu B, nýbrž objekt může skutečně vést dráhu pohybu tak, jak vy sami URČÍTE.

ZVĚTŠENÍ – tato akce umí zvětšit objekt, nebo také naopak zmenšit, podle vašich představ a to na jednom slidu. Není tedy zapotřebí kouzleného přesunu.

BLIKÁNÍ – umožňuje doslova blikání, využití je různorodé.

NATŘÁSÁNÍ – pohybuje z objektem ze strany na stranu, ale také tak, jak vy stanovíte. Ideální ukázku efekt zvonění budíku. To máme všichni rádi každé ráno 🙂

ODRAŽENÍ – zkuste si vytvořit jednoduchou animaci míče i s pověstným dopadem k zemi a promáčknutím se…

PŘEVRÁCENÍ – díky této akci můžeme např. simulovat mávání křídel hmyzu.

PULZOVÁNÍ – výborný akce, jejímž efektem je např. tlukot lidského srdce.

VYLOUPNUTÍ – doslova způsobuje efekt, který může simulovat zvuk vycházející z repro bedny. Ale také něco jiného? Napadává vás? Tak zkuste…

Zde se můžete podívat, jak vypadá celkový pohled na jednotlivé slidy. Na každém je pouze jedna akce a jeden tvar. Není zapotřebí kopírování na několik slidu za sebou, abychom animaci vytvořili.

Jednotlivé slidy MUSÍME EXPORTOVAT do formy VIDEA nebo GIF obrázku. Tak docílíme výsledného efektu.

EXPORT JAKO FILM

EXPORT JAKO GIF OBRÁZEK

ALE O TOM ZASE PŘÍŠTĚ…

Translate »