Jarní slovní mraky

iPady a aplikace pro tvorbu slovních mraků můžeme využít ve vyučování v celé škále předmětů, přičemž máme možnost i vybírat z několika aplikací, které tyto slovní mraky umí vytvářet. My jsme je tentokrát použili aplikaci ShapeGo k tvorbě našich slovních mraků jakožto prostředek pro zopakování informací, o kterých jsme si společně s žáky povídali.Povídali jsme si na téma „jaro“. Vymýšleli jsme slova, která toto roční období charakterizují a která jsou pro něj příznačná. Pracovali jsme s běžnými výukovými pomůckami, protože jsme si tato slova zapisovali také do sešitu – někdo hůlkovou formou, někdo psací formou. Každý tak, jak zvládá.

Poslední hodinu v předmětu počítače jsme si tato slova pokusili opět vybavit z paměti a vytvořit si na iPadech slovní mraky. Každý tak, jak si zapamatoval. Žáci si pak vybrali tvar slovní mraku podle toho, který se jim líbil. Podmínkou bylo dodržet vztah k jaru…

Translate »