Režim ČTEČKY na iPadu

Možná jste někdy vyslovili přání číst prostý text na webové stránce, který neobsahuje další rušivé prvky. Např. takové čtení pohádek s žáky ve škole prostřednictvím internetového prohlížeče Safari může být do jisté míry nepříjemné a rušivé, vyskytují-li se v něm reklamní bannery a podobné nešvary. Režim tzv. ČTEČKY, která právě čtení prostého textu umožňuje, oceníme nejen my, jakožto dospělí, ale také žáci během práce s textem ve vyučování. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo u žáků se specifickými poruchami učení (SPU) je čtení prostého textu s možností modifikace barvy pozadí, velikosti písma s možností zoomu velkou výhodou a může být ve výuce velkým pomocníkem.

Aktivace režimu čtečky

1. V internetovém prohlížeči Safari aktivujeme ČTEČKU stisknutím ikony

2. Jakmile je ČTEČKA aktivovaná, ikona změní barvu na černou.

3. ČTEČKA může být ještě modifikována stiskemikon A/A

VIDEO POHLED

https://youtu.be/jCeqiCdABcohttp://

Náhled maximální zoomu v prohlížeči Safari

Náhled maximálního zoomu v prohlížeči Safari a aktivovaném režimu ČTEČKY

Translate »