NumberPyramid

Dnes jsme žáky seznámili s perfektní aplikací do počtů (matematiky na běžné ZŠ) – NumberPyramid. Aplikace umožňuje mnoho přizpůsobení obtížnosti a rozsahu matematických operací. Proto doporučujeme tento videonávod na iSchool.cz. Jako obvykle jsme při demonstraci nové aplikace využili skvělou Apple Tv. Následně jsme individuálně volili obtížnost pro potřeby daného počtáře. Zadávali jsme nejmenší číslo 1 a největší číslo 3, přičemž jsme zvolili maximálně 4 patra pyramidy.

Už tak se výsledek blížil do rozsahu 0-20 Jelikož to neměla být práce na celou vyučovací hodinu, ale pouze zpestření na konec hodiny počtů, bylo to v mezích. Žáci mohli používat počítadlo, prsty, kalkulačku… Ovšem, našel se jeden odvážlivec – Tomáš – který chtěl řádků v pyramidě víc a my jsme mu přáni ihned splnili. Tomova pyramida měla 8 řádků, nejmenší číslo 1 a největší číslo 3. Výsledek sahal do mezí 300. Podívejte se, jak se žáci s pyramidou poprali. Video počítání Tomáše jsme ponechali v původním audio znění.

Translate »