Math Board

Konečně jsme žáky seznámili s aplikací MathBoard. Výborná aplikace do počtů. Podbrobný návod na nastavení této aplikace naleznete opět zde na ischool. V nastavení aplikace lze volit různé úrovně matematických dovedností, které lze aplikovat u dětí v předškolním vzdělávání až po starší žáky na II. stupní běžné základní školy. U nás v základní škole speciální nevyužijeme celý potenciál této aplikace, avšak i přesto je aplikace výbornou pomůckou a velmi vhodnou pro naše žáky z pohledu nastavení:

  • volba žáka – přidělení jména s kompletní správou jeho výsledků
  • kolik příkladů
  • zaměření na početní operace (+, -, /, * )
  • vybírat výsledek
  • vypočítat výsledek
  • doplňování chybějícího členu v zápisu příkladu
  • doplňování chybějcích znamének do zápisu příkladu
  • porovnávání mensí/větší
  • pexeso s početními příklady
  • archivace výsledků – k těm se lze v budoucnu vracet, hotové příklady (zvlášť ty chybné) znovu počítat…

 

S MathBoard jsme se, jako již tradičně, seznámili prostřednictvím Apple Tv, ukázali si, jak aplikace funguje, jak se počítají přílklady, na co si dát pozor atd. Ukázali jsme si také, jak lze vypočítáné příklady odeslat ke kontrole prostřednictvím mailu (o tom v některém z příštích článků).

Translate »