Magnetic ABC ve výuce

Tentokrát jsme iPady ve výuce použili jako pomůcku pro skládání slov podle kolekce Tabulky ke čtení. Použili jsme velmi dobrou aplikaci Magnetic ABC, která je zdarma ke stažení v App Store…

Žáci v hodině čtení neskládali klasická rozstříhaná slova, která jsou součástí těchto Tabulek ke čtení, nýbrž měli k dispozici iPad, aplikaci Magnetic ABC a jednotlivá slova skládali za využití posouvání písmenek na pracovní ploše iPadu tažením prstu. Přínos byl především v eliminaci špatného nebo nedokonale rozvinutého úchopu, tedy jemné motoriky, který žákům mnohdy znesnadňuje práci s klasickými papírový písmenky, jež pro ně mohou být obtížně uchopitelné z povrchu školní lavice.

Jakmile měli žáci slova naskládána v iPadu, následovala fáze opisu, kdy žáci jednotlivá slova napsala hůlkovým písmem do příslušných kolonek v tabulkách.

Translate »