Asistovaný přístup – zpřístupnění pro osoby s SVP + video

Mnozí z nás využívají při své práci tablety. Mnozí z nás využívají tablety při vzdělávání svých žáků a studentů. Operační systémy dnes nabízí mnoho technických vymožeností, společnosti se předhánějí v tom, která bude mít atraktivnější a uživatelsky přívětivější zařízení. My používáme iPad. Protože iPad od Apple se odlišuje právě možnostmi ZPŘÍSTUPNĚNÍ…… které umožňují modifikaci zařízení pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a to bez rozdílu věku, bez rozdílu jejich zdravotního postižení či vzdělávacího systému, ve kterém se vzdělávají. Zpřístupnění v „nastavení“ iPadu je mnoho a každý má šanci modifikovat své zařízení do takové podoby, která mu umožní jej adekvátně používat.

Asistovaný přístup

Mezi faktory, které mohou práci s iPady narušit a které lze asistovaným přístupem minimalizovat, řadíme:

  • ovládání iPadu, které je nechtěné (chybné zmáčknutí home buttonu apod.),
  • nechtěná, nevynucená manipulace s iPadem.
  • nesoustředěnost na pracovní prostředí aplikace,
  • záměrné narušování práce.

Technicky můžeme říct, že iPad v režimu asistovaného přístupu, bude fungovat v tzv. single App mode – režim pouze jedné jedinečné spuštěné aplikace. Prakticky to pak znamená, že na náš dotek reaguje pouze ta část dotykové plochy, kterou sami určíme. Funkční bude pouze to, co my sami dovolíme, naopak nefunkční bude to, co my sami zakážeme.

Schéma asistovaného přístupu

A nyní praxe – jak to celé funguje?

Pokračování příště…

 

Translate »