Omezení aplikací

Možná řada z nás ani netuší, jak silný nástroj iPad představuje. Díky svému rozsáhlému portfoliu zpřístupnění, omezení a přizpůsobení je právě o krok vpřed před ostatními platformami operačních systému bez ohledu na to, abychom museli instalovat aplikaci třetí strany ve snaze uživatelům nechtěný obsah omezit či zpřístupnit. Netřeba popisovat, jaké kroky musí pedagog absolvovat na tabletu s jiným operačním systémem než iOS, na kterém běží naše iPady, aby žákům omezil nebo zakázal některé služby, aplikace, či nevhodnou webovou stránku.

Dnes si ukážeme, jak jednoduše lze schovat nativní aplikace iPadu:

  • Fotoaparát,
  • webový prohlížeč Safari
  • či obchod AppStore.

Mnohým z nás se už určitě stalo, že nešťastnou manipulací žáků dojde ke smazání aplikace; čas od času se někomu může stát, že žáci s aplikací Fotoaparát nebudou pracovat zcela korektně dle zadání pedagoga; čas od času se může stát, že navštíví nevhodnou internetovou stránku (o tomto podrebněji v tipu 2 – příště).

Translate »