Struktura týdenního režimu u žáků s PAS – možnosti

Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /DISK2/WWW/ipadvevyuce.cz/www/wp-content/plugins/wp-appbox/inc/getappinfo.class.php on line 429 Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /DISK2/WWW/ipadvevyuce.cz/www/wp-content/plugins/wp-appbox/inc/getappinfo.class.php on line 429 Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /DISK2/WWW/ipadvevyuce.cz/www/wp-content/plugins/wp-appbox/inc/getappinfo.class.php on line 429 Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /DISK2/WWW/ipadvevyuce.cz/www/wp-content/plugins/wp-appbox/inc/getappinfo.class.php on line 429 Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /DISK2/WWW/ipadvevyuce.cz/www/wp-content/plugins/wp-appbox/inc/getappinfo.class.php on line 429 Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /DISK2/WWW/ipadvevyuce.cz/www/wp-content/plugins/wp-appbox/inc/getappinfo.class.php on line 429 Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /DISK2/WWW/ipadvevyuce.cz/www/wp-content/plugins/wp-appbox/inc/getappinfo.class.php on line 429 Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /DISK2/WWW/ipadvevyuce.cz/www/wp-content/plugins/wp-appbox/inc/getappinfo.class.php on line 429

Při vzdělávání žáků s PAS (Porucha Autistického Spektra) vycházíme především z tvz. strukturovaného učení. Při práci s žáky s PAS je velmi důležité mít neustále na zřeteli fakt, že každý člověk potřebuje ve svém životě určitou míru předvídatelnosti, každý dodržuje určitý řád. Právě lidé s autismem mají schopnost předvídat a plánovat události velmi malou nebo téměř žádnou. [1]

 

Chceme-li u mladších žáků s PAS při strukturalizaci učiva, denního či týdenního režimu využít iPad, máme na výběr celou řadu aplikací, které si v App Store můžeme zakoupit a stáhnout do svých iPadů. Na webu Autism Apps nalezneme kompletní portfolio aplikací, které můžeme použít.

Např. Also Included In

Choiceworks Calendar
Choiceworks Calendar
Developer: Bee Visual, LLC
Price: 5,49 €

Chceme-li však využít iPad u žáků s PAS, kde není nutně jako další faktor přidružená mentální retardace, tedy mentální intelekt žáka je v normálu, pak můžeme využít zcela jiné aplikace. Nyní si ukážeme, jak můžeme využít aplikaci Seesaw a aplikaci Padlet.

Padlet
Padlet
Developer: Wallwisher, Inc.
Price: Free+

[1] http://www.autismus.cz/strukturovane-uceni/strukturovane-uceni-2.html

[2] Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra, Věra Čadilová Zuzana Žampachová a kolektiv. Dostupné on-line http://spc.upol.cz/profil/wp-content/uploads/2012/metodiky/PAS_Metodika_overovani_web.pdf

Translate »