Ovládací panel v iOS 11 – jak na něj?

Pokud jste již svůj iPad, nebo žákovské iPady, zaktualizovali, nebo se aktualizovat teprve chystáte, pak Vám jistě neunikla změna, která v aktuální verzi iOS 11 nastala. A sice nový OVLÁDACÍ PANEL. Jeho vyvolání (spuštění) zůstalo stejné. Tedy přejetím prstu po obrazovce zespodu nahoru. Do nového ovládacího panelu si můžeme přidat nové prvky. Za zmínku stojí především možnost „nahrát vlastní plochu iPadu“ jako video, které se následně automaticky uloží do aplikace Fotky, což mnozí z nás jistě využijí i ve výuce, ale také funkce „lupy“. Pedagogové, kteří ve výuce využívali aplikaci Magniscope jako lupu, tak nyní mají k dispozici zcela nový pracovní nástroj.

Pojďme se podívat, jak vůbec nový ovládací panel funguje, jak se přizpůsobují jednotlivé prvky a jak fungují. Vše se ovládá dotekem prstu nebo přidržením prstu na dané ikoně tlačítka – např. tlačítko wifi – přidržení vyvolá další nabídku; přidržení prstu na ikoně nahrávání vyvolá další nabídku apod.

PŘIDÁNÍ PRVKŮ DO OVLÁDACÍHO PANELU

FUNKČNOST OVLÁDACÍHO PANELU

FUNKE LUPA

ZPĚTNÉ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO JASU

Pokud si prstem v ovládacím panelu manuálně posunete jas, mnozí z vás jistě budou chtít zpětně nastavit jeho automatickou volbu. Ta je v novém iOS 11 schována v nastavení/obecné/zpřístupnění.

Translate »