Math is Fun Age 4-5 – přiřazování čísla k počtu

19V počtech běžně pracujeme s pracovními sešity do počtů, které máme stále ještě k dispozici a které jsou poměrně staršího vydání (viz titulní přebal …pro střední stupeň pomocné školy). Sešity většina znás, pedagogů, zná. Jsou poměrně dobře zpracované, sice občas obsahují chybu, ale učivo se v jednotlivých dílech hezky stupňuje a obtížnost je žákovi servírovaná tak nějak v paralele s jeho schopnostmi. Na obrázku (ilustračním) pracovní sešity do počtů pro základní školu speciální.

Radka v hodině počtů pracovala s aplikací Math is Fun Age 4-5. Procvičovala přiřazování čísel k počtu na obrázku. Tato aplikace je perfektně graficky a zvukově zpracovaná, navíc obsahuje celou řadu činností, kterou může žák během práce na iPadu vykonávat. My jsme ale vybrali fixaci přiřazování čísla k počtu. iPad neudělá z učiva „lehčí“ učivo. To pro žáka zůstává pořád stejně obtížné v závislosti na jeho rozumových schopnostech v matematických činnostech. Ale iPad toto učivo tvoří značně „zábavnější“, zajímavější pro žáka a dokáže pozornost žáka upoutat na další dobu než běžný papírový pracovní sešit. No posuďte sami. Obrázek výše z výukového prosředí pracovního listu a níže na videu pracovní prostředí z výukové aplikace na iPadu.

Učivo je stále stejně obtížné, jen jeho prostředí se změnilo.

 

Translate »