Když se řekne: Apple Classroom 2

Když před rokem Apple pustil do AppStore aplikaci Třída, mohli jsme jen závistivě sledovat postřehy zahraničních kolegů, jak jim tato aplikace pomáhá ve výuce a v ovládání žákovských iPadů. Provoz aplikace byl vázán na registraci školy v systému Apple School, který byl bohužel donedávna v České republice nedostupný. Nyní je ale situace jiná. Koncem roku 2016 se naše republika dostala na seznam zemí, ve kterých je možné využívat všechny nástroje určené pro školy a tak je čas podrobně prozkoumat aplikaci Třída v praxi.

Podívejte se, co umí Apple Clasroom 2

Možná že vynucené zpoždění v nasazení aplikace Třída je pro nás vlastně výhodou. Na konci března vyšla aktualizované verze 2.0, která přinesla mnoho změn a zjednodušené nasazení. Zatímco původní verze striktně vyžadovala nasazení systému MDM, novou verzi aplikace lze používat i bez něj. Nevyužijete sice všech výhod a funkcí, ale pro úvodní vyzkoušení aplikace to zase až tak nevadí.

Takže jdeme na to. Prvním předpokladem je aktualizace všech používaných iPadů na iOS 10.3. Reálně tak můžete pracovat pouze s novějšími iPady. Starší verze již bohužel nejsou podporovány. V systému iOS 10.3 je zapracována podpora funkcí aplikace Třída pro studentské iPady. Což je velká výhoda, protože vlastní aplikaci tak instalujeme pouze na učitelský iPad.

Classroom
Classroom
Developer: Apple
Price: Free

Na učitelském iPadu pak vytvoříme třídu (skupinu) a žáci se do ní přihlásí pomocí kódu. Učitel ve svém iPadu vidí seznam přihlášených žáků a může individuálně pracovat s každým žákem, resp. s jeho iPadem. K dispozici má následující funkce:

  • spuštění libovolné aplikace (která je na žákovském iPadu nainstalována);
  • otevřít prohlížeč Safari na konkrétní stránce;
  • úplně uzamknout žákovský iPad;
  • vypnout zvuk;
  • zobrazit si obrazovku žákovského iPadu;
  • poslat obraz z žákovského iPadu na Apple TV.

Tyto nástroje lze použít hromadně (společně pro všechny iPade ve skupině), nebo jednotlivě pro každého žáka. V rámci celé třídy si můžete vytvářet i skupiny.

Drobnou nevýhodou je to, že pokud nejsou iPady pod MDM správou, může žák v nastavení vypnout učitelský dohled.

Vytvořená třída (skupina iPadů) se navíc zobrazuje i v běžné nabídce AirDrop. Výrazně se tak zjednodušuje rozesílání souborů žákům.

Všechny popsané funkce fungují bez nutnosti mít iPady ve správě nástrojem MDM. Pokud jej však máte, výrazně se zjednodušuje zařazování iPadů do tříd, žáci nemají možnost vypnout kontrolu svého zařízení a v neposlední řadě můžete na iPady hromadně instalovat požadované aplikace.

Brzy se podíváme podrobněji na jednotlivé funkce. Aplikaci se budeme také věnovat na jednom z workshopů na Letní škole 2017 – Tvoříme s iPadem a pro iPad.

Translate »