iPad ve výuce aneb Jak to všechno začalo…

O jednom hezkém víkendu v září 2013 jsem se zúčastnil setkání ICT koordinátorů v Brně na Mendelově univerzitě. Právě zde jsem navštívil workshop společnosti 24U, kde jsem měl možnost poprvé držet v ruce iPady od firmy Apple a vyzkoušet si, jaké možnosti nabízí tyto tablety, nejen ve výuce. Praktické ukázky Tomáše Hampla a Ondry Chaloupky mě natolik zaujaly, že jsem se během chvíle rozhodl. To je to, co chci mít také… Vymyslel jsem projekt, vytvořil webové stránky a spolu s kolegyní začal oslovovat potenciální sponzory s prosbou o sponzorský finanční, či hmotný, příspěvek.

Během dvou měsíců se nám podařilo nevídané. Za pomocí sponzorských příspěvků jsme se dopracovali na počet 8 iPadů, což nám v naší základní škole speciální, umožňuje pracovat systémem 1:1, tedy každý žák má svůj iPad.

Tehdy také přišla mailová nabídka, bylo to na přelomu roku, od společnosti 24U, zapojit se do připravovaného projektu iPad pro učitele, jehož cílem je přiblížit, ukázat, seznámit a poselství iPadů ve výuce předávat dalším pedagogům a rodičům. Neváhali jsme a zapojili jsme se.

My už nyní můžeme říct, že používání iPadů ve výuce je pro nás velký přínos. S přibývajícím časem se u našich žáků ve třídě základní školy speciální začal vyskytovat jev, který zde dosud nebyl. Spolupráce. Týmová spolupráce. Samozřejmě, žáci spolu svým způsobem spolupracovali již dříve, ale nyní u spolupráce KOMUNIKUJÍ, MLUVÍ, POVÍDAJÍ. A komunikace nespočívá v heslech a zažitých frázích, které často opakují a po dobu svého života hojně používají, ale komunikaci rozvíjí do vět, doplňují o nová slova, nejen z oblasti ICT, ale především o slova pocitová, emoční, kamarádského vyjádření vztahů mezi sebou a slova, která se týkají problémů, učiva, na kterém v tu chvíli pracují, ať už sami, ve skupinách nebo všichni společně. Naučili se nebát říct svůj názor, říct si: „to chci já, udělej to tak, má to být tak a tak, to patří sem, protože…“ S tím vším se u nich umocnila radost z dobře vykonané práce. To vše je zapříčiněno především tím, že iPad je skutečně nástroj, který umožňuje rychle pracovat i žákům základní školy speciální, aniž by se složitě museli učit jej ovládat, znát obsahové významy menu nastavení. Byť jsou mnohé aplikace v anglickém jazyce, není to pro nás žádný problém. Prostředí a především ovládací prvky aplikací jsou ve všech aplikacích totožné. Úžasné. Jednou žáci uvidí, podruhé používají. A tak to má být. “Při práci s iPady používáme také Apple TV. Vzhledem k tomu, že iPad disponuje funkcí AirPlay, můžeme díky Apple TV za pomocí WiFi připojení jednoduše a rychle přenášet obrazovou plochu na tabuli, plátno či bílou zeď. V rychlosti tak máme výbornou učební pomůcku. Promítáme např. nové učivo nebo pracovní prostředí aplikace, se kterou chceme žáky seznámit. Apple TV nám také umožňuje promítnout samostatnou práci žáků, kterou žáci můžou jednoduše prezentovat před třídou a hezky tak rozvíjet své komunikační schopnosti. Odstraňujeme tak zároveň i pocit trémy a studu, který je při prezentaci před publikem samozřejmý. Naši žáci ZŠ speciální umí zcela samostatně Apple TV zapojit, propojit s projektorem a v iPadu zapnout funkci AirPlay. Je hezké pozorovat naše žáky, jak intuitivně a zcela přirozeně pracují s nejmodernějšími technologiemi.”

Na workshopech, které jsme v rámci projektu iPad pro učitele uspořádali, jsme se rádi aktivně podělili se svými zkušenostmi za 7 měsíců. Tak, jako se s námi dělí pedagogové, kteří už s iPady déle pracují. Snažili jsme se ukázat v tříhodinovém workshopu to nejlepší, co iPad nabízí. Vždy jsme domluvený čas přetáhli o hodinu. Ale i tak, nelze to. iPad nabízí tak širokou škálu využití a přizpůsobení, že i čtyři hodiny jsou málo.

Proto doufám, že ti, kteří se našeho workshopu zúčastnili, si svoji cestičku k iPadům najdou a hezky vyšlapou, aby i oni mohli za čas napsat to, co nyní píšu já.

Díky za to, že iPady ve své třídě máme…

Workshop č. 1

      

Workshop č. 2

Translate »