Disertační průzkum

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který má funkci PRŮZKUMU a jehož poznatky budou využity pro disertační práci, která se zpracovává na téma „Individualizace výuky v Základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízení“….

Můžete vyplnit v následujícím odkazu http://goo.gl/forms/JIvPMXJ3Gz7JgR202 nebo přímo zde na této stránce, viz níže.

Translate »