Pověst Kuželky na Koberštejnu

Naše škola každoročně pořádá soutěž o cenu „Děda Praděda“. Tato soutěž probíhá tak, že je vždy vybrána jedna pověst z oblasti Jeseníků, třídní učitelé ji dostanou v podobě textu, a dále s ní pracují dle svého uvážení. Výstupem by mělo být jakékoliv výtvarné ztvárnění této pověsti, očima žáků.

Třída pana učitele Vojty se vždy do této soutěže zapojuje s nadšením; a taky pokaždé vyhraje některou z cen. Letos se žáci pustili do samostatných obrázků, které se jim moc povedly a najdete je pod článkem. Stáli jsme však před otázkou, co naši maláčci, z nichž někteří, vzhledem k sluchové vadě, ani nemůžou porozumět čtenému textu. Vyřešili jsme to převyprávěním textu pověsti a její vizualizací, pomocí několika aplikací.

Základem tohoto appsmashingu bylo vybrat z textu pověsti to podstatné, tak, aby zůstala zachována její hlavní myšlenka. K této „kostře“ příběhu bylo poté potřeba stáhnout obrázky, které nejsou chráněny autorským právem, a můžeme s nimi dále pracovat. Takové najdeme například na webu Pixabay.

V příběhu vystupují pasáčci krav, krávy, skřítci, důležité je také pozadí příběhu – krajina s ruinou hradu. Pokud máte zkušenosti s hledáním vhodných obrázků, jistě budete souhlasit, že to někdy není jednoduché, i vzhledem k tomu, aby zobrazený příběh nebyl ve svém výsledku, jak se lidově říká „každá ves, jiný pes“. V tomto momentu si můžeme vypomoci právě tím, že stažený obrázek dotvoříme v jiné aplikaci. Velkou část práce si připravíme v aplikaci Keynote, která nám svými nástroji umožní získat zvětšený záběr obrázku (zoom), odstranit pozadí, odstranit okolní postavy apod. Velkou výhodou aplikace Keynote také je, že takto připravené obrázky lehce zkopírujeme do aplikace BookCreator, ve které budeme výslednou obrázkovou knihu tvořit. Zjednodušeně pak vypadá celý postup takto: stáhneme obrázek do Fotek, domalujeme si ho dle potřeby v aplikaci Hello Color Pencil, uložíme zpět do Fotek. Takto domalované je vložíme do Keynote, kde odstraníme nadbytečné věci (využijeme ořez, nástrojem „Okamžitý alfa kanál“ odstraníme pozadí, získáme zvětšený záběr fotky). Zkopírujeme do aplikace BookCreator, kde na sebe vrstvíme obrázky dle potřeby (pozadí, postavičky…). Takto připravenou knihu můžeme dále ve stejné aplikaci BookCreator také namluvit, my jsme volili jednoduchý text, jako linku pro předčítání.

Výsledná mini knížka posloužila velmi dobře svému účelu, i neslyšící děti věděly, o čem si povídáme a co dále v hodinách výtvarné výchovy tvoříme. Společné soutěžní dílo žáků
p. učitelky Verči najdete na konci tohoto příspěvku.

Kuželky na Koberštejnu (.epub)

Kuželky na Koberštejnu (.pdf)

IMG_2934

IMG_2939

IMG_2940

IMG_3174

IMG_3175

FullSizeRender 9

IMG_3226

 

Translate »