Sociálně patologické jevy

Tento týden jsme v hodinách Zdravotní výchovy shrnuli několik témat sociálně patologických jevů. Tematicky jsme tak navázali na divadelní představení pražských herců věnované slušnému chování neboli etiketě. Představení nazvané „Trapas nepřežiju“ se žákům moc líbilo a my jsme se rozhodli zahrát si v hodinách Zdravotní výchovy také na herce. Z přinesených rekvizit jsme s trochou fantazie vykouzlili prostředí čekárny u lékaře, autobusu, kavárny apod. Před vlastním sehráním scének jsme si povídali o tom, jak se v jednotlivých situacích chovat, jakým způsobem svoji pomoc nabídnout, abychom dotyčnému třeba neublížili nebo se nebál, že ho chceme poškodit. Cílem hodin bylo zábavnou formou probrat tato vážná témata, žáky rozmluvit a uvolnit v projevu, podpořit jejich fantazii hrou na situace, do kterých se mohou dostat v běžném životě. V některých scénkách vystupovali všichni žáci, v některých dobrovolníci, jeden žák vždy pořizoval iPadem fotky, se kterými jsme chtěli dále pracovat. U hraní jsme se hodně nasmáli a práce bavila všechny.

V další fázi jsme využili aplikace Halftone2 Comic Book Creator. Po krátkém názorném vysvětlení, co tato aplikace umí, žáci téměř samostatně vytvořili 6 komiksů s názvy:

  • Pomoc nevidomému,
  • U doktora,
  • Šikana,
  • Těhotenství,
  • Pomoc starému člověku,
  • Pomoc mamince.

Comic Booky jsme nechali bez korekce, tedy tak, jak si je žáci sami vytvořili. Můžete si je pročíst a případně mohou posloužit jako jednoduché výukové materiály.

Jako bonus p.uč. Vojta vytvořil knihu v aplikaci Book Creator.

Photo 20.02.15 19 50 01

Translate »