Les jako ekosystém: iTunes U kurz, výprava do lesa, myšlenková mapa papírová + na iPadu

Ve věcném učení (vzdělávací oblast Člověk a příroda – základní poznatky z přírodopisu) jsme se věnovali 8 vyučovacích hodin učivu o lesu:

  • les
  • les jako ekosystém
  • druhy lesa
  • byliny a keře v lese
  • živočichové v lese
  • rozdělávání ohně v lese, vaření na ohni, bezpečnost

 

iTunes U kurz – Les – enroll kód FCP-WRR-TMF

Pro žáky jsme připravili iTunes U kurz – Les. Postupně jsme se seznamovali s obsahem iTunes U kurzu. K tomu jsme využili jako tradičně Apple Tv, iPad a dataprojektor. Výhoda iTunes U kurzu je ta, že pokud jednou informace a materiály do iPadu načteme, můžeme s nimi dále pracovat, aniž bychom potřebovali wi-fi připojení k internetu.
Součástí iTunes U kurzu Les byla také výprava do lesa s iPady. iTunes U kurz byl tentokrát koncipován tak, aby prožitá část výuky v přírodě zanechala v žácích co možná nejvíce informací. Úkoly, které samotný iTunes U kurz obsahoval, jsme zatraktivnili pomocí QR kódů, které jsme rozmístili do lesa a žáci společně s iPady tyto kódy prostřednictvím čteček QR kódů načítali. Každý kód obsahoval jiný úkol. Úkolů bylo celkem pět.

Výpravu do lesa jsme vyšperkovali vařením bramboračky v teepee, které mělo své vlastní ohniště a přímo v kotlíku. Teepee nám zapůjčil p.uč. David P. z Oborné. Kromě teepee jsme měli k dispozici také polní bludiště, lanové hry a parádní maringotku se zázemím. V teepee a na ohni jsme vařili poprvé, ale polévka se nám povedla.

V nadcházejících hodinách jsme si, už ve třídě, iTunes U kurz ještě jednou prošli a zopakovali informace, které obsahuje a sdělili informace a dojmy vlastní, které jsme nabyli v lese. Celé naše lesní snažení jsme zakončili dvěma myšlenkovými mapami. Žáci perfektně zúročili své nabyté znalosti.

První myšlenkovou mapu jsme si vytvořili přímo na iPadu v aplikaci Popplet. Toto počínání bylo pro žáky jednodušší. Myšlenková mapa se skládala ze slov.

Protože jsme při práci kombinovali iPad a klasické, výtvarné pomůcky, vznikla ještě jedna myšlenková mapa, kterou žáci vytvořili kreslením. Ztvárnit své myšlenky obrázkem už bylo o mnoho těžší, ale i přesto se nám i tato myšlenková mapa moc povedla.

Hotové myšlenkové mapy

Translate »