Bla Bla Bla

Neslyšící děti, s vrozenou vadou sluchu, se nenaučí mluvit přirozeným způsobem, protože neslyší řeč svého okolí. Jejich náhradní dráha porozumění vychází ze zrakového vnímání pohybu mluvidel např. učitele, které se pak snaží napodobovat. U našich prvňáků denně zařazujeme různá cvičení pro gymnastiku jazyka, dechová cvičení, zařazujeme hry s taktilně-vibračními pocity.

Pro tyto děti je taky velmi důležité vnímání pohybu vlastních mluvidel, a právě k tomuto účelu se nám zalíbila aplikace Bla Bla Bla. V aplikaci si dítě zvolí obličej, a mimiku tohoto obličeje pak ovládá svým hlasem. Okamžitě tak vnímá zrakem souvislost mezi vydaným zvukem (který sice neslyší, ale uvědomuje si pohyby svých úst a jazyka). A musíme říct, že aplikace bavila i slyšící žáky, kteří zase zkoušeli rozdíly mezi šeptáním  a hlasitou mluvou…vyzkoušejte. Kdo si hraje, nezlobí!

Translate »