Koloběh vody v přírodě – Skitch

V pondělí 6. 10. jsme si ve Věcném učení povídali o tom, kde se na Zemi bere voda. Na pomoc jsme si vzali namalovaný obrázek, nad kterým jsme si společně zopakovali, v jakém skupenství se voda může vyskytovat, kde ji v přírodě najdeme a kde je jí na naší planetě nejvíc. Postupně jsme se dostali k vysvětlení základních přírodních a fyzikálních jevů, pomocí kterých voda v přírodě neustále koluje. V další části hodiny jsme se zaměřili na to, proč je voda nezbytnou podmínkou života na Zemi a proč je potřeba vodní zdroje chránit před znečišťováním. Abychom toto téma pochopili do detailů, vzali jsme si na pomoc obrázkovou knihu, ve které je krásně zpracovaná cesta čisté pitné vody z vodojemů potrubím do obydlí lidí, a dále její cesta kanalizací do čistírny odpadních vod.

Na závěr se naši žáci naučili pracovat s aplikací Skitch. Namalovaný obrázek si vyfotili aplikací Fotoaparát a vložili do aplikace Skitch. Jejich úkolem bylo, aby pomocí barevných šipek a slov zkusili sami popsat koloběh vody na Zemi. Své pracovní listy odeslali vyučujícím mailem a vy si jejich práci můžete prohlédnout taky…

Translate »