Skupenství látek

Dnešní Věcné učení jsme pojali vědecko-badatelsky. Protože jsme si chtěli názorně vysvětlit, co je to skupenství látek, v jakých podobách se látky mohou vyskytovat a odvodit si základní vlastnosti těchto skupenství, hledali jsme v App Storu aplikaci, která by nám dovolila dané látky prozkoumat z blízka, do detailu.

Pokud zadáte do vyhledávače anglický pojem „Microscope“ (mikroskop), vyjede vám spousta aplikací. Pro naše účely nejlépe vyhovovala bezplatná aplikace „Magniscope“ a to pro svoji naprosto jednoduchou obsluhu, kterou naši žáci zvládnou samostatně. V první části hodiny jsme si zopakovali rozdělení přírody na živou a neživou část. Vysvětlili jsme si společně, co tvoří složky neživé přírody a jejich význam pro přírodu živou.

V další části hodiny dostali žáci několik různých předmětů a měli je posoudit z hlediska skupenství. Společně jsme vyvozovali hlavní společné znaky těchto tří typů skupenství. Na pomoc jsme si vzali iPady a výše zmíněnou aplikaci Magniscope. Díky této aplikaci žáci krásně viděli strukturu cukru, soli, koberce, kamene, papírového kapesníku a dalších věcí, které ve třídě nacházeli. V závěru našich pokusů jsme si názorně ukázali, že některé látky můžeme najít ve všech třech skupenstvích. Důkazem byla obyčejná voda, kterou jsme přivedli k varu, a viděli ji stoupat ve formě plynu, tj. jako páru. Část vody jsme naopak podchladili v mrazáku, takže na konci vyučování měla podobu pevné látky – ledu.

Translate »