ISSN pro náš web

Webová stránka www.iPadvevyuce.cz, která slouží jako prezentace výsledků našich žáků s tablety iPad, stránka, kde naleznete návody pro aplikace a v budoucnu také odbornější články pro využití iPadu, dostala kód ISSN 2464-5826.

ISSN kód je podle Národní technické knihovny (online, 2015) kód, kterým se jednoznačně identifikují názvy periodik a ostatních tzv. pokračujících zdrojů vydávaných kdekoliv na světě. Záznamy ISSN jsou uloženy v referenční bázi – mezinárodním Registru ISSN.

K čemu slouží ISSN?

  • ISSN můžete využít v citacích z odborných časopisů.
  • ISSN se používá jako identifikační kód pro potřebu počítačového zpracování, vyhledávání a přenosu dat.
  • ISSN používají knihovny pro identifikaci a objednávky časopisů, pro potřeby meziknihovních služeb a souborných katalogů.
  • ISSN je základní údaj pro efektivní elektronické doručování dokumentů.
  • Z ISSN lze  vygenerovat čárový kód  GTIN 13 pro distribuci periodik.
Translate »