Zdravotní výchova

V úterý 18. 11. jsme si ve Zdravotní výchově povídali o aktuálním problému, který momentálně trápí spoustu měst. Společně jsme si promítli krátký film nazvaný „Ostrava smog“, který můžete najít na https://www.youtube.com/watch?v=e4viQBMmgqc . Tento snímek názorně ukazuje, jak velkým problémem je špatná kvalita ovzduší. Vysvětlili jsme si u tohoto videa, co zjednodušeně znamenají slova jako smog, inverze, signál regulace. S tím souviselo i další povídání o tom, jak nám vzduch, obsahující škodliviny, podlamuje zdraví, a co všechno způsobuje. Společně jsme pak přemýšleli, co všechno bychom jako lidé, mohli udělat pro zlepšení vzduchu, který dýcháme.

Po této besedě si žáci vyzkoušeli vytvořit slovní Pětilístek – pětiřádkovou „báseň“ předepsaného tvaru, ve které si, s pomocí brainstormingu, shrnuli své vlastní pocity z probíraného tématu. Protože jsme Pětilístek tvořili poprvé, vzali jsme si na pomoc iPady. Vzhledem k tomu, že je pro naše žáky vždy lepší vizuální opora, vytvořili jsme jim v aplikaci Skitch jednoduchou šablonu s pozadím fotky města zahaleného do smogu. Žáci si uložili tento pracovní list z mailu, vložili opět do aplikace Skitch  a potom každý samostatně vytvářeli svoje slovní nápady. Někomu se dařilo úplně, někdo potřeboval trošku pomoci, ale nakonec se všem podařilo své dílko odeslat opět mailem panu učiteli.

Translate »