Rozrostli jsme se

Náš projekt www.ipadvevyuce.cz se začátkem tohoto školního roku rozrostl o novou třídu. Složení žáčků je velmi různorodé; o to zajímavější budou naše zkušenosti se zapojováním iPadů do jejich výuky. Aktuálně se v této třídě vzdělávají tři prvňáčci, z toho dva neslyšící, dále pak holčička patřící do třetího ročníku.

Tyto děti se vzdělávají podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, Díl I – vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Další tři žáci jsou starší, v rozmezí 7. až 9. ročníku
a jejich vzdělávání probíhá podle RVP ZŠS, Díl II – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením
a souběžným postižením více vadami.

Všichni žáci viděli iPad ve vyučování poprvé. Zajímala nás jejich prvotní reakce na toto zařízení, jejich ochota naučit se jeho základní ovládání, a také míra pozornosti, kterou budou schopni věnovat práci v některé z aplikací. Hlavní náplní práce prvňáčků v tzv. „předslabikářovém období“ je příprava na čtení a psaní prvních písmenek a číslic. Proto volba první aplikace, kterou s žáky zkusíme, padla na aplikaci Balónky. Tato velmi pěkná aplikace pro rozvoj grafomotoriky děti doslova nadchla, a to i ty starší.
A opět se potvrdilo to, co jsme říkali už mnohokrát – že iPad je naprosto intuitivní zařízení, které nepotřebuje složité návody. Aplikaci zvládali bez problémů i prvňáci, kteří neslyší a nemluví. Stačilo pár posunků a pobídka k práci. A tak i když toho za ty dva měsíce, co se sžíváme ve třídě, ještě moc neumíme, vyzkoušeli jsme s dětmi už další aplikace – Pepi Bath a Pepi Doctor, Matematiku pro prvňáky, přiřazování tvarů apod. Toto všechno jsou aplikace tzv. hotové, mají jasně danou strukturu, zaměření, obsah. V další fázi jsme se zaměřili na aplikace tvořivé. Nejjednodušší z nich je asi Fotoaparát. Snažili jsme se naučit se zaostřit, přepnout na focení sebe sama, a pak fotky oříznout. S pomocí učitele si potom některé děti vytvořili svoji fotku jako puzzle, v aplikaci Jigsaw Box. A co jsme se naučili dál? To se nechte překvapit…

FullSizeRender-1 IMG_1247-1 IMG_1248

Translate »