Integrovaný systém našeho města

Hodiny předmětu Zdravotní výchova zařazené do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví nemají oporu v tištěných výukových materiálech určených pro speciální školství, a tak jsou většinou vyplněny povídáním o tématech, která se vztahují k ochraně zdraví a prevenci rizikových jevů.

Tentokrát jsme se, jako učitelé, rozhodli žákům tento předmět zatraktivnit a pojmout dané učivo trochu jinak.Nejprve jsme si povídali o integrovaném záchranném systému, k čemu slouží a jak funguje v konkrétních situacích. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla, kdy je použít a jak by se měl člověk chovat při mimořádných událostech, jako jsou dopravní nehoda, povodně, havárie plynu a podobně. Snažili jsme se, aby žáci sami vyprávěli o svých vlastních zkušenostech. Propojili jsme tak učivo tří předmětů – Zdravotní výchovy, Společenské výchovy (tematický okruh Péče o občana) a Řečové výchovy. Na závěr této části práce žáci vyplnili jednoduchý pracovní list. Na pomoc si mohli vzít svůj iPad, kde umí používat k dohledávání chybějících informací aplikaci Safari.

Následující den překvapili učitelé žáky netradičním úkolem. Donesli žákům v krabici různé kostky a figurky Lega Dupla a úkolem bylo postavit fungující městečko, domalovat kulisy a pokusit se promyslet příběh, který by se mohl v tomto městečku odehrát a který by popisoval některou z krizových situací. Postavit vlastní město se stanicí hasičů, policie, s přistávací plochou pro záchranářský vrtulník, bylo pro žáky snadné a moc je to bavilo. Těžší chvíle je čekaly nad vymýšlením příběhu. Nakonec se podařilo společnými silami vymyslet a popsat nehodu školního autobusu, kterému vběhne do cesty pes. Žáci dnes už bezpečně vědí, že k takové nehodě vyjíždí současně záchranáři, hasiči, policie a také, že každý, kdo je poblíž nehody by měl poskytnout první pomoc a dále se chovat podle pokynů záchranářů nebo policie. A jak celý příběh dopadl? To se můžete podívat v krátkém filmu z produkce našich žáků, vyrobeného v aplikaci LEGO Movie Maker.

Translate »